Συμβουλευτικές & Διεκπαιρεωτικές

Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστικές Λύσεις

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστικών στον χώρο σας ή στον χώρο μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
  • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία – ΕΛΠ
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)

Διεκπεραιωτικές Εργασίες

 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Λύσεις

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Ημεδαπές Εταιρείες

 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών

Αναπτυξιακοί νόμοι

 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι 

Εργατικά - Εργασιακά

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός & Έκδοση Πλήρης Μισθοδοσίας
 • Προσλήψεις – Απολύσεις
 • Πλήρης κύκλος εργασιών μισθοδοσίας:
  • παροχή των καρτελών εργαζομένων για την προετοιμασία της πρόσληψης
  • υποβολή της πρόσληψης των εργαζομένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη»
  • την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή στο Εργάνη των συμβάσεων εργασίας των ατομικών όρων μερικής απασχόλησης
  • έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών των ωραρίων ή/και των μισθών του προσωπικού είτε προσωρινά είτε μόνιμα
  • καταχώρηση και ενημέρωση των υπερωριών και αδειών στο πληροφοριακό σύστημα υπολογισμού της μισθοδοσίας την ανάρτηση στον χώρο εργασίας των υποχρεωτικών βάσει νόμων πινάκων προσωπικού βάσει εκάστοτε υπάρχοντος νομίμως προσληφθέντος προσωπικού

Εργατικός Νόμος

 • Συμβουλές Εργατικού Νόμου – Εργασιακά Θέματα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Χρηματοοικονομικές Λύσεις

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

ΕΣΠΑ

 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου ΕΣΠΑ
 • Υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Έλεγχος δικαιολογητικών
 • Καθοδήγηση – Παρακολούθηση – Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου

ΟΑΕΔ

 • Επιδοτούμενα και επιχορηγήσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων μέσω ΟΑΕΔ
 • Προγράμματα επιχορήγησης ανέργων
 • Κάρτες Ανεργίας
Δωρεάν Εκτίμηση

Ζητήστε Μια Προσφορά

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο